profiel

Oving Architekten is een ervaren architectenbureau met veel bouwtechnische kennis. Ons doel is om voor onze opdrachtgevers het best mogelijke eindresultaat te behalen. Een duurzaam gebouw dat flexibel is, als een maatpak past bij de wens van de gebruikers en weinig energie en onderhoud vraagt. We presteren het best als er veel randvoorwaarden zijn: beperkt budget, lastige locatie of weinig tijd. Herbestemmen van gebouwen is dan ook één van onze sterkste kanten.

We staan in dienst van onze opdrachtgever en zetten onze kennis en ervaring in om het programma van eisen om te zetten in een daadwerkelijk gebouw. Indien gewenst kunnen we het gehele traject begeleiden. Van eerste haalbaarheidsstudie tot aan de begeleiding van de bouw en de nazorg. We maken presentaties, kostenramingen, schrijven bestekken en de eerste gebouwen getekend in Revit (BIM) zijn inmiddels opgeleverd. We zijn er trots op dat onze projecten op tijd en binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden.

Inmiddels hebben we veel ervaring met het herbestemmen van gebouwen. Al in 1984 hebben we de Zuiderkerk herbestemd tot woongebouw en in 2001 hebben we de nationale renovatieprijs gewonnen voor de verbouw van twee kantoorgebouwen in Rijswijk tot luxe appartementen. Net in gebruik genomen is het gebouw aan de Laan Coprpus den Hoorn. Waar een leegstaand kantoorgebouw is getransformeerd tot wooncentrum voor De Noorderbrug.

Vanuit onze vestiging in Groningen werken we in het gehele land maar met name in de noordelijke provincies. De grootte van de projecten varieert van kleine verbouwingen tot grootschalige nieuwbouwprojecten.