Oving Hoogeveen Wolfbosstraat adelaar domesta 5
Adelaar

locatie:
hoogeveen

opdrachtgever:
domesta

functie:
appartementen en grondgebonden woningen

bruto vloeropp.:
5400 m2

bouwtijd:
2 jaar

bouwkosten:
4,85 miljoen euro

oplevering:
2017

In een mooie parksetting bij de Wolfsbosstraat te Hoogeveen, hebben we een woonstructuur bedacht met 38 appartementen en 9 grondgebonden woningen.

De bestaande stedelijke context bestaat voornamelijk uit gefragmenteerde huizen en woningblokken. Onze benadering was om de verschillende schaalniveaus te integreren en een letterlijk samenhangende structuur neer te zetten.

Het gebouw sluit qua hoogte aan op het stedenbouwkundige kader en probeert een overgang te maken met het achterliggende kleinschalige terrein. De hoek van het volume wordt geaccentueerd door een verlaging met 3 lagen en zorgt ervoor, dat je van buiten – en binnen – door de structuur kunt kijken. Tegenover het park ontstaan er prachtige views tot een hoogte van 6 verdiepingen vanuit de woningen en balcons, en op maaiveldniveau loopt de bestaande infrastructuur door een landschappelijke opening. Hij sluit hier aan op het padenstelsel, die in de richting van het park loopt.

In het binnengebied zijn de 9 grondgebonden woningen geplaatst, allemaal met voor–, en achtertuin.

foto’s exterieur: anne terpstra fotografie