96-03(2)
96-03(1)
interieur-nieuw
96-03(3)
exterieur-bestaand
Churchill Torens
Nationale Renovatieprijs 2001

locatie:
Rijswijk

opdrachtgever:
Geerlings Vastgoed

functie:
woningen

bruto vloeropp.:
20.000 m2

bouwtijd:
2 jaar

bouwkosten:
19 miljoen gulden

oplevering:
1999

Door herbestemming is een kenmerkend complex voor deze omgeving bewaard gebleven. Constructief gezien verkeren de Churchilltorens in zeer goede staat en volledige sloop zou een omvangrijke kapitaalvernietiging en milieubelasting met zich mee hebben gebracht. Door toepassing van een nieuw ingebrachte thermische binnenschil is de buitenzijde nagenoeg in tact gebleven. Het aantal appartementen werd bepaald door het maximale aantal dat per laag kon worden gerealiseerd, zonder dat dit afbreuk zou doen aan de gewenste exclusieve uitstraling. Dit resulteerde in een maximum aantal van zes appartementen per laag met een gemiddeld oppervlak van 150 m2.