84-10(3)-min
84-10(6)
84-10stationsstraat[08
84-10(2)
84-10(4)
Zuiderkerk

locatie:
Groningen

opdrachtgever:
Christelijke Woningstichting Patrimonium

functie:
studentenwoningen

oplevering:
1985

De Zuiderkerk dateert uit 1901. In 1985 werd ze in opdracht van de Christelijke Woningstichting Patrimonium volledig verbouwd tot woonkerk. Ze huisvest nu een 25-tal woningen van 2 à 3 kamers, voornamelijk huurwoningen voor studenten en starters. De voorgevel bleef nagenoeg integraal behouden. De zijgevels ondergingen grote verandering. De gezamenlijke toegang bevindt zich in de rechter entreeboog.  ​